Úvod

Úvod

 

Název: Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Kroupova 2775

IČ: 70107785

Zřizovatel:
Městská část Praha 5
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
IČ 00 063 631
Email odboru školství: osk@praha5.cz
web : https://zapisdoms.praha5.cz/

Typ školy: s celodenní péčí

Kapacita dětí:  76

Počet tříd :  3

Provozní doba:
pondělí – pátek
6.30 – 17.00 hodin

ŠABLONY II PRO MŠ
KROUPOVA, REG. Č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012719 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu školy formou školního asistenta a na realizaci projektových dnů mimo školu.