Název:
Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Kroupova 2775
IČ: 70107785

Zřizovatel:
Městská část Praha 5
nám. 14. října 4
150 22 Praha 5
IČ 00 063 631

Ředitelka školy:
Mgr. Zuzana Legnerová
Kroupova 2775
150 00 Praha 5
tel.: 2 51 55 57 24
e-mail: mskroupova2775@volny.cz

Školní kuchyně:
tel.: 2 51 55 33 47
  
Číslo účtu školy : 27-6622750217/0100

 

Jak k nám