Školní rok 2016/2017

Vážení rodiče,

pro snadnější a bezproblémový nástup docházky do mateřské školy připomínám několik informací, které jsme si ujasňovali při zápisu do MŠ a „předškoličkách“ v červnu.

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi v novém školním roce.

S pozdravem

Mgr. Zuzana Legnerová
řed. školy

Školní rok začínáme ve čtvrtek  1.9. 2016. Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin – do 17.00.

Děti se přijímají ráno do 8.15 hodin. Případné omluvy a pozdější nástupy do mateřské školy

zatelefonujte, prosím, na tel. číslo 2 51555724 dne 1.9. do 8.15 hod.

První školní den si děti do mateřské školy přinesou: bačkorky na přezutí, hrací

kalhoty (chlapci), zástěrku nebo sukýnku (děvčata) – na převlečení do třídy, do přihrádky v

šatně náhradní převlečení ( spodní kalhotky, ponožky, tričko), pyžamko ( děti, které budou od

prvního dne odpočívat)

Informační třídní schůzky se budou konat ve všech třídách dne 5.9. od 16.00 hod.

Příspěvek na neinvestiční náklady školy tkzv. školné je pro školní rok 2016/17 v

naší mateřské škole ve výši 722,- Kč/ měsíčně ( splatno vždy k 10. dni v měsíci)

Informace ke stravování –

Celodenní stravování v MŠ – dopolední přesnídávka, oběd, odpol. svačina, pitný režim

záloha na stravování je ve výši 770,- Kč ( tzn. 35,- Kč/ 1 den, celodenní stravování dětí

od 3 -6 let)

ve výši 858,- Kč ( tzn. 39,- Kč/1den, celodenní stravování dětí

s odkladem školní docházky)

Platby za stravné jsou splatny vždy k 10. dni v měsíci na účet školy.

Číslo účtu školy 27- 6622750217/0100.

Komentáře jsou zakázány.