• Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Legnerová
  • Zástupkyně ředitelky školy: Alena Johánková
  • Pedagogičtí pracovníci: Ilona Prokešová, Lenka Petrášková, Bc. Petra Chovancová, Barbora Šindelářová, Lenka Pilařová.