• Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Legnerová
  • Zástupkyně ředitelky školy: Alena Johánková
  • Pedagogičtí pracovníci: 

1. třída – Berušky

  • p. učitelka Michaela Štěrbová
  • p. učitelka Lenka Pilařová
  • p. Karolína Kolischerová ( asist. pedagoga)

2. třída – Sluníčka

  • p. učitelka Alena Johánková ( stat. zástup.)
  • p. učitelka Lenka Petrášková
  • p. učitelka Lenka Pilařová ( asist. pedagoga)

3. třída – Delfínci

  • p. Mgr. Zuzana Legnerová ( řed. školy )
  • p. Ilona Prokešová