Zaměstnanci

  • Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Legnerová
  • Zástupkyně ředitelky školy: Alena Johánková
  • Pedagogičtí pracovníci:  Ilona Prokešová, Lenka Petrášková, Bc. Simona Švábová, Ing. Pavla Komrsková